The True Bypass

Humeans – Let's Do It

Jag har jobbat på en låt ihop med Mikael Laaksoharju. Vi bestämde att kalla oss Humeans – en passning till 17oo-talsfilosofen David Hume, som konstaterade att mänskligt beteende styrs mer av passion än förnuft. Det är en låt om kärlek.

Lyssna på Soundcloud