The True Bypass

Want to see ...

... these beards on stage? Tack Johan & Micke! Det var på känsla ikväll. Anar riktigt gott mos framöver.